www.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Zájmové kroužky

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v pondělí 3. října 2016.

Informace ke stravování

Stravování žáků naší školy v jídelně SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Kosmákova 45, Jihlava

Stravenky na září je ještě možné si zakoupit platbou v hotovosti na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 v pondělí 29. srpna 2016 od 7 do 16 hodin.
Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let     23,- Kč        Měsíční záloha při platbě z účtu: 483,- Kč 
Děti od 11do 14 let    25,- Kč        Měsíční záloha při platbě u účtu: 525,- Kč
Děti od 15 let             27,- Kč        Měsíční záloha při platbě z účtu: 567,- Kč
Termín pro nákup stravenek nebo platbu z účtu je nejpozději do 20. v měsíci.
Je nutné platit přesnou částku!

Dosáhne-li žák během školního roku vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.

 

Poděkování

Děkujeme všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy, kteří přispěli do finanční sbírky.
Vybraná částka částečně pokryje nákladnou léčbu žákyně naší školy v letošním roce.
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2016 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.