www.krestanka.cz

Zájmové aktivity pro žáky 2. stupně (včetně speciálních tříd ST VI - IX)
Přihlášený žák se zavazuje k docházce do školního klubu ve školním roce 2016/2017. Rodiče berou na vědomí, že v případě neúčasti (odchod po vyučování bez udání důvodu, rodinné důvody, nevolnost, návštěva lékaře, …), nezodpovídá škola za jeho bezpečnost po skončení vyučování. Nepřítomnost žáka musí být písemně omluvena. 


Zájmové kroužky Ročník Vyučující Den v týdnu Od - do
Náboženství 1. – 9. Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy.
Dyslektická péče 6. – 9. M. Pykalová individuální domluva
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 8. – 9. P. Procházka čtvrtek 14.30 – 15.15
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 8. – 9. A. Vojnović čtvrtek 13.40 – 14.25
Konverzace v Aj 6. – 9. O. Pospíšil čtvrtek 13.40 – 14.25
Bylinky, čaje, kosmetika
(poplatek 50 Kč/ šk. rok)
6. – 9. G. Tetourová pondělí 13.40 – 14.25
Divadlo 3. – 9. T. Stejskalová čtvrtek 13.40 – 14.25
Sportovní hry 6. – 9. D. Šťastná čtvrtek
(lichý týden)
13.40 – 14.25
Mažoretky 5. – 9. T. Stejskalová pondělí 13.40 – 14.25
Fotbal 6. – 9. O. Pospíšil středa 13.40 – 14.25
Hra na flétnu 6. – 9. S. Klimentová individuální domluva
Hra na klavír/keyboard 6. – 9. S. Klimentová individuální domluva
 

 

 

Copyright © 2017 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.