www.krestanka.cz

 

Zařazení zaměstnanců

Vedení školy – funkce Titul, jméno, příjmení
Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Leona Šímová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce
Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a statutární zástupkyně ředitelky
Metodička prevence Mgr. Leona Šímová
Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce KZŠ Jihlava
Koordinátoři ŠVP Mgr. Pavlína Hochová, Mgr. Šárka Skasko
Koordinátor ICT Externí pracovník
Koordinátor EVVO Mgr. Veronika Košacká
Zdravotník Jana Dvořáková, Jana Pjenčáková
Třída Třídní učitelky ST
(speciální pedagog)
Asistent pedagoga
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
ST I Mgr. Petra Mlčáková Jana Dvořáková
ST II Mgr. Lenka Válalová Karolína Dvořáková
ST III Mgr. Tereza Milfajtová Soňa Klimentová
ST IV Mgr. Pavlína Hochová Dana Mrázková
ST VI, VII Mgr. Pavla Kučerová Hana Pacltová
ST VIII, IX Mgr. Miroslava Pykalová Jana Slavíková
Ostatní vyučující – ST Ing. Lenka Pesserová
Mgr. Dana Patočková Jana Pjenčáková
Mgr. Petr Procházka Dana Švancarová
Mgr. Denisa Šťastná Bc. Jana Novotná
Mgr. Veronika Košacká Bc. Veronika Vondráková
Mgr. Gabriela Tetourová Ing. Hana Sadílková
Mgr. Tereza Stejskalová Irena Nováčková
Mgr. Adriana Vojnović  
Třída Třídní učitelky – I. stupeň Třída Třídní učitelé – II. stupeň
1. A Mgr. Jiřina Šulcová 6. A Mgr. Petr Procházka
2. A Lucie Ryšavá, DiS. 7. A Mgr. Denisa Šťastná
3. A Mgr. Miroslava Menčíková 8. A Mgr. Veronika Košacká
4. A Mgr. Dana Patočková 9. A Mgr. Adriana Vojnović
5. A Mgr. Hana Chaurová    
Ostatní vyučující – I. stupeň Ostatní vyučující – II. stupeň
Mgr. Ondřej Pospíšil Mgr. Ondřej Pospíšil
Mgr. Tereza Stejskalová Mgr. Tereza Stejskalová
Mgr. Gabriela Tetourová Mgr. Gabriela Tetourová
Školní družina Školní klub
Vedoucí ŠD Marcela Havlíková Vedoucí ŠK Monika Pindjaková
    Vychovatelka Monika Morkusová
Ekonomka školy Provozní zaměstnanci
Zdeňka Jupová Alena Pernicová, Irena Nováčková
Projekty
Vedoucí projektů Název projektu
Mgr. Šárka Glösslová Inkluzivní vzdělávání
Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava
Výchova ke zdraví – Zdravotní ústav Jihlava
Mgr. Gabriela Tetourová Výchova k volbě povolání
Mgr. Veronika Košacká Environmentální vzdělávání
Mgr. Miroslava Menčíková Výukový program péče o chrup
Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program – Vrakbar
Normální je nekouřit
Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní, Školní mléko
Dana Mrázková Ovoce do škol
Předmětové komise Metodická sdružení
Čj, D, Vdo, Ev Mgr. Petr Procházka Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová
Nj, Aj Mgr. Ondřej Pospíšil 1. – 3. třída Lucie Ryšavá, DiS.
Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Mgr. Gabriela Tetourová 4. – 5. třída Mgr. Hana Chaurová
M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Adriana Vojnović    
Copyright © 2017 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.