www.krestanka.cz

Aktuální situace

Vážení rodiče, milí žáci,
naším úkolem je vzdělávat a vychovávat. Nemusíme dokazovat, že umíme spojovat žáky běžných i speciálních tříd, to je samozřejmé. Umíme ale také spojovat žáky všech národností? Dokážeme i v okamžiku, který nikdo z nás dosud nezažil, že jsme škola, která si zaslouží svoji dobrou pověst? V naší historii jsme již měli chvíle, kdy jsme se museli semknout a projevit odvahu a vlastenectví. Naše žáky musíme přesvědčit, že jsme silní jedině tehdy, když se budeme k sobě hezky chovat a nedopustíme, aby se někomu kvůli jeho národnosti ubližovalo. Každý z nás může pomoci, finančně nebo darem, ale především tím, že budeme dodržovat lidská práva. Jasně deklarujeme, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim země, odkud dotyčný pochází. Uděláme vše pro bezpečí našich žáků.
Za všechny zaměstnance školy veřejně vyjadřuji podporu všem žákům a rodičům z Ukrajiny. 
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
neděle 27. 2. 2022
Copyright © 2022 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.