www.krestanka.cz

Datum Název vzdělávací akce Místo konání akce Jméno pedagoga
29. - 31. 8. 2017 Společné bourání bariér Hotel Rytířsko u Jihlavy Karolína Dvořáková
29. 9. 2017 Inkluzivní výukové strategie a metody ve škole KZŠ Jihlava všichni pedagogičtí pracovníci školy
3. 10. 2017 Matematika pro život II - základní školy NIDV Jihlava Mgr. Adriana Vojnović
12. 10. 2017 Společně za zdravější klima ve škole KÚ Kraje Vysočina Mgr. Leona Šímová
18. 10. 2017 Šikana - přednáška PaedDr. Z. Martínka SŠS Jihlava Mgr. Leona Šímová
11. 12. 2017 Setkání šk. metodiků prevence + přednáška Mgr. A. Křoustka (trestně právní minimum pro pedagogy) PPP a SPC Vysočina
Jihlava
Mgr. Leona Šímová
10. 4. 2018 Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky JMA stavební Jihlava Mgr. Adriana Vojnović
17. 4. 2018 Povinná dokumentace ve školách Vysočina Education Jihlava Mgr. Šárka Glösslová,
Mgr. Marcela Došková,
Mgr. Šárka Skasko
27. 4. 2018 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování NIDV Jihlava Mgr. Marcela Došková,
Mgr. Leona Šímová
30. 4.
a 7. 5.
2018
Dva kroky k inkluzivní škole II. KZŠ Jihlava všichni pedagogičtí pracovníci školy
14. 5. 2018 Odborný seminář k problematice elektronické bezpečnosti KÚ Jihlava Mgr. Leona Šímová
28. 5. 2018 Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech ZŠ Seifertova Jihlava Mgr. Lucie Ryšavá,
Mgr. Šárka Skasko
10. 1. - 29. 5. 2018 Soubor dovedností pro interní mentory KZŠ Jihlava Mgr. Šárka Glösslová,
Mgr. Marcela Došková,
Mgr. Šárka Skasko,
Mgr. Leona Šímová
Copyright © 2019 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.