www.krestanka.cz
Zájmové aktivity pro žáky 1. stupně (včetně speciálních tříd ST I - IV)

Přihlášený žák se zavazuje k docházce do školního klubu ve školním roce 2017/2018. Rodiče berou na vědomí, že v případě neúčasti (odchod po vyučování bez udání důvodu, rodinné důvody, nevolnost, návštěva lékaře, …), nezodpovídá škola za jeho bezpečnost po skončení vyučování. Nepřítomnost žáka musí být písemně omluvena. 


I.stupeň Ročník Vyučující Den v týdnu Od - do
Náboženství 1. – 9. Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy.
Logopedická péče 1. M. Menčíková pátek 11.50 – 12.35
Logopedická péče 2. – 5. M. Menčíková úterý 12.45 – 13.30
Logopedická péče 1. – 5. H. Chaurová středa 7.00 – 7.45
Dyslektická péče 1. – 5. H. Chaurová čtvrtek 7.00 – 7.45
Dyslektická péče 1. – 5. D. Patočková středa 13.40 – 14.25
Anglický jazyk 1. M. Pykalová čtvrtek
(lichý týden)
11.50 – 12.35
Anglický jazyk 2. M. Pykalová čtvrtek
(sudý týden)
11.50 – 12.35
Hravá němčina 2. - 5. P. Mlčáková pondělí 13.40 – 14.25
Snag golf
(poplatek 100 Kč/měsíc)
1. - 9. R. Fišer
 (externí trenér)
čtvrtek 15.00 – 16:00
Čtenářský klub 2. – 5. Š. Skasko středa (sudý týden) 14.00 – 15.30
Deskové hry 1. – 5.; spec.tř. P. Hochová,
J. Pjenčáková
pondělí 13.45 – 14.30
Výtvarný kroužek
(poplatek 150 Kč/pololetí)
1. – 2.; spec. tř. L. Válalová úterý
(sudý týden)
14.00 – 14.45
výtvarný kroužek
(poplatek 150 Kč/pololetí)
3. – 5. L. Válalová úterý
(lichý týden)
14.00 – 14.45
Keramika
(poplatek 150 Kč/pololetí)
spec. tř.; 1. A, B T. Milfajtová čtvrtek
(lichý týden)
14.00 – 15.30
Hra na flétnu
(začátečníci)
1. – 5.; spec. tř. L. Ryšavá čtvrtek
 (lichý týden)
13.45 – 14.30
Hra na flétnu
(pokročilí)
2. – 5. L. Ryšavá čtvrtek (sudý týden) 13.45 – 14.30
Bruslení (lekce 40 Kč/žák) 1. – 5.; spec. tř. trenéři HC Dukla Termíny budou upřesněny;
plánuje se 6 lekcí v rámci výuky
Keramika
(poplatek 150 Kč/ pololetí)
2. – 5. Š. Skasko středa (lichý týden) 14.00 – 15.30
Divadlo 2. – 5. T. Stejskalová pondělí 12.45 – 13.30
Mažoretky 3. – 5. T. Stejskalová úterý 13.40 – 14.25
Sportovní hry 1. – 5. D. Šťastná pondělí 12.45 – 13.30
Hra na klavír/keyboard 2. – 5. S. Klimentová individuální domluva
Copyright © 2019 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.