www.krestanka.cz

Prohlášení k uzavření školy

Uzavření celé školy nezáviselo na osobním rozhodnutí ředitelky školy, ale došlo k němu na základě doporučení KHS (včetně PCR testů u žáků a vyučujících), aby nebylo ohroženo zdraví ostatních. Bohužel mohlo dojít k přenosu nemoci na další pedagogy, přestože jsou dodržována všechna protiepidemická opatření. Vyučující, kteří byli v bližším kontaktu s nakaženým, jsou nyní testováni PCR testy. Bez jejich osobní přítomnosti ve škole nelze zajistit prezenční výuku.
Je nám líto, že jsme se po návratu do školy dostali do situace, kterou nikdo nečekal. Komplikace je to především pro rodiče, což nás mrzí. S našimi žáky pokračujeme v distanční výuce prostřednictvím MS Teams. Klasifikace probíhala v průběhu celého školního roku, máme pro její uzavření dostatek podkladů. Díky velmi dobrým vztahům ve škole se naši žáci ani rodiče nemusí obávat zhoršení prospěchu kvůli dočasnému uzavření školy.
Všichni víme, že procházíme těžkým obdobím, na které jsme se nemohli připravit, ale podpora ze strany rodičů a spokojenost žáků nás utvrzují v tom, že to společně zvládneme.
pátek 4. 6. 2021
Copyright © 2021 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.