www.krestanka.cz
Policie ČR uspořádala pro žáky jihlavský škol akci s názvem "Den s Policíí", která se konala na letišti v Henčově. Vypravili jsme se na ni s celou školou a byl to pro nás moc hezký podzimní  den. Viděli jsme ukázky všech složek integrovaného záchranného systému a mohli jsme si i ledacos vyzkoušet.

Den s Policií ČR

Copyright © 2018 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.