www.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Obnovení prezenční výuky od 14. června 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
testování pedagogického sboru dopadlo dobře, tudíž se od pondělí 14. června můžeme vrátit do školy.
Těšíme se, že se všichni opět setkáme.
úterý 8. 6. 2021

Informace k provozu škol od 8. června 2021

S účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění následující:
  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
úterý 8. 6. 2021

Prohlášení k uzavření školy

Uzavření celé školy nezáviselo na osobním rozhodnutí ředitelky školy, ale došlo k němu na základě doporučení KHS (včetně PCR testů u žáků a vyučujících), aby nebylo ohroženo zdraví ostatních. Bohužel mohlo dojít k přenosu nemoci na další pedagogy, přestože jsou dodržována všechna protiepidemická opatření. Vyučující, kteří byli v bližším kontaktu s nakaženým, jsou nyní testováni PCR testy. Bez jejich osobní přítomnosti ve škole nelze zajistit prezenční výuku.
Je nám líto, že jsme se po návratu do školy dostali do situace, kterou nikdo nečekal. Komplikace je to především pro rodiče, což nás mrzí. S našimi žáky pokračujeme v distanční výuce prostřednictvím MS Teams. Klasifikace probíhala v průběhu celého školního roku, máme pro její uzavření dostatek podkladů. Díky velmi dobrým vztahům ve škole se naši žáci ani rodiče nemusí obávat zhoršení prospěchu kvůli dočasnému uzavření školy.
Všichni víme, že procházíme těžkým obdobím, na které jsme se nemohli připravit, ale podpora ze strany rodičů a spokojenost žáků nás utvrzují v tom, že to společně zvládneme.
pátek 4. 6. 2021

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,
pokud budete žádat o ošetřovné, v žádosti v části A jako důvod uzavření uveďte "Nařízení KHS".
Všem přejeme hodně zdraví.
https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=1569199536
pátek 4. 6. 2021

Uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci,

je nám to velice líto, ale z důvodu výskytu COVID-19 u pedagogického pracovníka školy a po dohodě s KHS se od čtvrtka 3. června 2021 uzavírá škola, která se pravděpodobně opět otevře v pondělí 14. června 2021.
V této době uzavření bude probíhat výuka on-line formou prostřednictvím MS Teams, obědy mají všichni žáci odhlášeny.

Po dohodě s KHS žáci testováni PCR testy nebudou. Prosíme vás ale o důsledné sledování zdravotního stavu vašich dětí. V případě obtíží ihned kontaktujte pediatra!

Veškeré další informace (popř. změny) budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy a v Bakalářích.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví. 

středa 2. 6. 2021

Žáci přijatí do 1. třídy

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022
Seznam žáků - po rozkliknutí nadpisu
pondělí 26. 4. 2021

Prosba o pomoc

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení rodiče, milí žáci,

pevně věřím, že se blíží konec těžkého období, které zasáhlo naše domovy, rodiny a sociální vztahy. Bohužel, jsou mezi námi děti, které na naději stále čekají. V naší škole se umíme sjednotit a pomoci těm, kteří nás potřebují. Maminka malého Daniela, paní Ovsepjan (roz. Krausová), sama chodila do Křesťanské ZŠ. Naší žákyní je rovněž Danielova sestřička Natálka. Všechny informace zveřejňuji se souhlasem maminky a děkuji paní učitelce Mgr. Lence Válalové, která mi o tíživé situaci v rodině řekla. Prosím o pomoc, ať už je jakákoliv. Předávejte tuto prosbu svým známým a přátelům, děkuji.   

Přeji hodně zdraví a připojuji se ke sbírce.
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy

https://www.donio.cz/ProHrdinuDanielka
neděle 25. 4. 2021

Průběh zápisu do 1. třídy

Na základě Mimořádného opatření MŠMT proběhnou zápisy pouze on-line formou přes aplikaci ZápisyOnline.
Upozorňujeme rodiče, že i přes obdržení mailu s přesným datem a termínem konání zápisu, se zápis fyzicky neuskuteční.
Na základě vývoje epidemiologické situace počítáme s náhradní formou, a to v období června až srpna 2021. O termínu budete včas informováni.  
Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy, popřípadě písemnou formou. 
pondělí 12. 4. 2021

Výklad k ošetřovnému

Odkaz na stránky MPSV, kde je výklad k ošetřovnému - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
pondělí 12. 4. 2021

Dopis ředitelky školy

úterý 6. 4. 2021

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání - zápis do 1. třídy

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 25. 3. 2021

Zápis do 1. třídy

Vážení zákonní zástupci,
odkaz na zápisy on-line bude zpřístupněn od 29. 3. 2021 do 15. 4. 2021. Registrujte své dítě i v případě žádosti o odklad školní docházky.
Bližší informace ohledně průběhu a vlastní organizace zápisu budou včas uveřejněny na webových stránkách školy. Vše bude záviset na epidemiologické situaci.
středa 17. 3. 2021

Zvládneme to!

Vážení rodiče, milí žáci,
současná situace nás velice mrzí, ale zdraví je pro všechny to nejdůležitější. Chápeme, jak je distanční výuka náročná, pociťujeme, jak obtížné je motivovat děti ke školní práci, jak všem chybí osobní kontakty a společná setkávání.
Najděme ještě sílu pro školní práci z domovů, věřme, že se vše v dobré obrátí.  
Všem Vám děkujeme za spolupráci, za podporu a vlídná slova.
Společně to zvládneme!
sobota 27. 2. 2021

Školní jídelna

Nové telefonní číslo do školní jídelny je 732 254 394. 
Původní telefonní číslo bude funkční do 31. 3. 2021 souběžně s novým.
čtvrtek 25. 2. 2021

Přijímací řízení na SŠ

pondělí 16. 11. 2020

Letáky MZdr a SZÚ

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 29. 10. 2020

Stravování ve školním roce 2020/21

Důležité informace pro zákonné zástupce:
  • stravování bude poskytováno v souladu s doporučeními MŠMT a MZd a za podmínek příslušných hygienických a protiepidemických opatření ke COVID – 19 – zajistí SOŠ sociální u MB Jihlava
  • stravování pro přihlášené žáky naší školy začíná 2. 9. 2020
  • připomínáme, že byla navýšena cena obědů z důvodu zdražení potravin (viz níže)
  • při úhradě plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte
 
Informace pro zákonné zástupce:
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let    26,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let   28,- Kč                         Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let           30,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka

čtvrtek 20. 8. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2021 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.