www.krestanka.cz
Zájmové aktivity pro žáky 1. stupně (včetně speciálních tříd ST I - IV)

Přihlášený žák se zavazuje k docházce do školního klubu ve školním roce 2016/2017. Rodiče berou na vědomí, že v případě neúčasti (odchod po vyučování bez udání důvodu, rodinné důvody, nevolnost, návštěva lékaře, …), nezodpovídá škola za jeho bezpečnost po skončení vyučování. Nepřítomnost žáka musí být písemně omluvena. 


Zájmový kroužek Ročník Vyučující Den v týdnu Od - do
Náboženství 1. – 9. Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy.
Logopedická péče 1. – 2. M. Menčíková pátek 7.00 - 7.45
11.50 – 12.35
Logopedická péče 3. – 5. M. Menčíková čtvrtek 7.00 – 7.45
Logopedická péče 1. – 5. H. Chaurová středa 7.00 – 7.45
Dyslektická péče 1. – 5. H. Chaurová úterý 7.00 – 7.45
Dyslektická péče 1. – 5. D. Patočková čtvrtek 7.00 – 7.45
Anglický jazyk 1. M. Pykalová čtvrtek
(lichý týden)
11.50 – 12.35
Anglický jazyk 2. M. Pykalová čtvrtek
(sudý týden)
11.50 – 12.35
Hravá němčina 1. - 5. P. Mlčáková středa 14.00 – 14.45
Španělský jazyk 3. T. Stejskalová úterý 12.45 – 13.30
Přírodovědný kroužek
(začátečníci)
3. – 5. P. Kučerová pondělí
(sudý týden)
12.45 – 13.30
Deskové hry 1. – 5. P. Hochová úterý 13.50 – 14.35
Vaření
(poplatek 250 Kč/pololetí)
2. – 5. J. Šulcová úterý
(1x za 14 dní)
12.45 – 14.15
Kreativní kroužek
(poplatek 250 Kč/ pololetí)
1. – 5. L. Válalová středa 14.00 – 15.30
Keramický kroužek
(poplatek 150 Kč/ pololetí)
1. - 5. Š. Skasko středa
(lichý týden)
14.00 - 15.15
Keramika
(poplatek 150 Kč/ pololetí)
speciální třídy T. Milfajtová úterý
(lichý týden)
14.00 – 15.30
Hra na flétnu
(začátečníci)
1. – 5. L. Ryšavá pondělí 12.45 – 13.30
Hra na flétnu
(pokročilí)
2. – 5. L. Ryšavá úterý 12.45 – 13.30
Hra na flétnu 2. – 5. S. Klimentová individuální domluva
Hra na klavír/keyboard 2. – 5. S. Klimentová individuální domluva
Divadlo 3. – 9. T. Stejskalová čtvrtek 13.40 – 14.25
Mažoretky 5. – 9. T. Stejskalová pondělí 13.40 – 14.25
Sportovní hry 3. – 5. D. Šťastná čtvrtek
(sudý týden)
14.00 – 14.45
Copyright © 2017 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.