www.krestanka.cz

Zařazení zaměstnanců


  

Vedení školy – funkce

Titul, jméno, příjmení

Ředitelka školy

Mgr. Šárka Glösslová

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Marcela Došková

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Leona Šímová

Odborné funkce

Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a statutární zástupkyně ředitelky

Metodička prevence

Mgr. Leona Šímová

Výchovná poradkyně

Mgr. Šárka Skasko

Odborné funkce KZŠ Jihlava

Koordinátoři ŠVP

Mgr. Pavlína Hochová, Mgr. Šárka Skasko

Koordinátor ICT

Externí pracovník

Koordinátor EVVO

Mgr. Veronika Košacká

Zdravotník

Jana Dvořáková, Jana Pjenčáková

Třída

Třídní učitelka ST (speciální pedagog)

Asistent pedagoga pro zdravotní postižení

ST I

Mgr. Lenka Válalová

Jana Dvořáková, Michaela Bártová

ST II

Mgr. Tereza Milfajtová

Dana Švancarová

ST III

Mgr. Pavlína Hochová

Jana Pjenčáková

ST IV

Mgr. Jiřina Šulcová

Soňa Klimentová

ST V

Mgr. Miroslava Pykalová

Asistent pedagoga pro sociální znevýhodnění

ST VI

Mgr. Petra Mlčáková

Bc. Veronika Vondráková, Eva Kvaiserová

Třída

Třídní učitelka - I. stupeň

Třída

Třídní učitelka – II. stupeň

1. A

Lucie Ryšavá, DiS.

6. A

Mgr. Denisa Šťastná

2. A

Mgr. Miroslava Menčíková

7. A

Mgr. Michaela Munduchová

3. A

Mgr. Šárka Skasko

8. A

Mgr. Adriana Vojnović

4. A

Mgr. Hana Chaurová

9. A

Mgr. Veronika Košacká

5. A

Mgr. Pavla Kučerová

 

 

Ostatní vyučující – I. stupeň

Ostatní vyučující – II. stupeň

 

Mgr. Gabriela Tetourová

Zuzana Pernicová (ST)

Mgr. Tereza Stejskalová

 

Mgr. Pavla Kučerová

 

Mgr. Dana Patočková (ST)

Školní družina

Školní klub

Vedoucí vychovatelka

Marcela Havlíková

Vedoucí vychovatelka

Hana Pacltová

Vychovatelka

Monika Pindjaková

Vychovatelka

N. Hubená, A. Sadílková

Ekonomka školy

Provozní zaměstnanci

Zdeňka Jupová

Dita Janíčková, Alena Pernicová

Projekty

Vedoucí projektů

Název projektu

Mgr. Šárka Glösslová

Inkluzivní vzdělávání

Mgr. Marcela Došková

Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava

Výchova ke zdraví – Zdravotní ústav Jihlava

Mgr. Tereza Stejskalová

Výchova k volbě povolání

Mgr. Veronika Košacká, Mgr. Tereza Milfajtová

Environmentální vzdělávání

Mgr. Hana Chaurová

Výukový program péče o chrup

Mgr. Leona Šímová

Minimální preventivní program – Vrakbar

Normální je nekouřit

Mgr. Veronika Košacká

Recyklohraní, Školní mléko

Mgr. Tereza Milfajtová

Ovoce do škol

Předmětové komise

Metodická sdružení

Čj, D, Vdo, Et

Mgr. Michaela Munduchová

Speciální třídy

Mgr. Lenka Válalová

Nj, Aj 

Mgr. Denisa Šťastná

1. – 3. třída

Mgr. Šárka Skasko

Tv, Inf, Hv, Pv, Vv

Mgr. Gabriela Tetourová

4. – 5. třída

Mgr. Hana Chaurová

M, F, Ch, Př, Zem

Mgr. Adriana Vojnović

 

 

Copyright © 2016 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.