www.krestanka.cz

Deklarace žáků Křesťanské základní školy Jihlava


Deklarace žáků Křesťanské základní školy Jihlava
 
Snad každý z nás je odmalička veden k tomu, aby dodržoval obecná pravidla obvyklá pro společnost, ve které vyrůstáme. Chováme se ale podle nich?
V životě se učíme respektovat ostatní, vážit si rodiny, přátel i lidí kolem sebe, učíme se vědomostem, abychom mohli pracovat a něco po sobě zanechali. Existují mezi námi živly, kterým se lze těžko bránit, naproti tomu utvářejí přirozenou rovnováhu ve světě. Zloba i nenávist vyvažují dobro a lásku, lidé by neměli proč bojovat, nemuseli by se o nic snažit, kdyby bylo všechno jednoduché a na světě panovala idylická bezstarostnost.
Zlé stránky světa nelze vymýtit, můžeme ovšem žít tak, abychom se sami za sebe nemuseli stydět. Buďme čestní k sobě i k ostatním. Pamatujme na to, že moudrý člověk nepoužívá k řešení problémů pěsti, ale rozum. Moudrý člověk se umí s ostatními domluvit, umí ostatní respektovat, váží si názorů jiných lidí. Násilí, ponižování a útisk nechme hlupákům a dávným dobám.
Každý z nás má právo na důstojné jednání a stejně důstojně by se měl chovat i k lidem okolo sebe. Učme se pomáhat všem kolem sebe, naslouchat jejich potřebám a nezapomínejme na slabší mezi námi. Všichni lidé světa by měli být svobodní ve svém náboženském vyznání a nikdo by neměl být jakkoliv omezován jen z důvodu barvy pleti nebo příslušnosti k etnické menšině. To, že je někdo jiný než my, jednoznačně neznamená, že je špatný, ale že nám může nabídnout nové zkušenosti, názory, poznatky a možná i neobyčejné přátelství. To, že je někdo jiný než my, činí svět pestřejším a život bohatším.
Chováme-li se slušně, spravedlivě i tolerantně, dáváme tím příklad nejen svým potomkům, ale také okolí a povznášíme svět v lepší místo k žití. Jsme-li uvážliví a moudří v jednání vůči společnosti, buďme si jisti, že se nám to v dobrém vrátí. 
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.