www.krestanka.cz
S 6. ročníky pokračujeme v projektu IKAP. Žáci 6. B měli za úkol přečíst si text „André Marie Ampére„ a „Alessandro Volta„. Na základě získaných informací ze života a práce těchto dvou významných vědců vyplnili tajenku, jejímž řešením byl přístroj pro měření elektrického napětí. Žáci tento úkol zvládli perfektně, při jeho plnění pořídili fotografie, které mi poté zaslali e-mailem.
 

IKAP_Fyzika_1596_B_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.