www.krestanka.cz
Výsledky voleb do Školské rady Křesťanské základní školy Jihlava
na období 2022 – 2024
Přípravný výbor sečetl hlasy a potvrdil svými podpisy regulérnost a výsledky tajných voleb
do Školské rady Křesťanské základní školy Jihlava. V průběhu přípravy a samotných voleb se nevyskytly žádné skutečnosti, které by narušily jejich průběh, což potvrdil i přípravný výbor školské rady ve složení Mgr. Marcela Došková a Mgr. Šárka Skasko.
 
Tajnými volbami byli dne 9. 11. 2021 zvoleni:
 
člen školské rady za zákonné zástupce – Petr Louša
člen školské rady za pedagogy - Mgr. Petr Procházka
člen školské rady za zřizovatele - Mgr. Marie Pospíšilová
 
V Jihlavě 10. 11. 2021                                                                                                                                                      Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.