www.krestanka.cz
V úvodu hodiny fyziky v 7. ročníku jsme pro zopakování fyzikálních veličin použili k tomu určený materiál rozvíjející oblast polytechnické výchovy. Žáci pracovali ve dvojicích a jejich úkolem bylo sestavit z malých trojúhelníků trojúhelník velký tak, aby sousední strany malých trojúhelníků k sobě patřily. Správnost sestavení trojúhelníku si poté zkontrolovali podle vzorového řešení.
 

IKAP_Fyzika_479_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.