www.krestanka.cz
Po úvodní hodině o síle, ve které se žáci 7. A seznámili s různými účinky působení sil na tělesa, jsme využili aktivitu zaměřenou na měření a znázorňování síly. Jako hlavní zdroj nám posloužil pracovní list, ve kterém si žáci přečetli a následně řešili jednotlivé úkoly. Žáci si zopakovali sílu jako fyzikální veličinu s jednotkou a měřidlem, převody jednotek síly i znázornění sil.
 

IKAP_Fyzika_154_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.