www.krestanka.cz
Ve třídě 8. A jsme použili nástroj, ve kterém měli žáci za úkol správně pojmenovat části počítače. Po pojmenování přišel na řadu překlad do anglického jazyka a následné rozhodnutí, zda se jedná o vstupní či výstupní komponentu. Žáci pracovali v odborné učebně a měli k dispozici ukázky jednotlivých komponent. Po zdárném dokončení pracovního listu následovala společná kontrola, zhodnocení a diskuze k jednotlivým problémům, na které žáci v průběhu práce narazili.
 

IKAP_Informatika_259_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.