www.krestanka.cz
V rámci projektu Učíme se ze života, pro život jsme s dětmi navázali na aktivizační nástroje zaměřené na povolání, tentokrát motivační činností – Práce, povolání (č. 461). Metodou řízeného rozhovoru jsme si s dětmi ujasnili pojmy povolání, práce, jejich principy, které se s nimi pojí (výdělek, pracovní doba, pracovní omezení apod.).
V rámci samostatné práce s pracovním listem kytička“, s pozitivy a negativy „svého“ vysněného povolání, plnili žáci zadaný úkol, kdy jednotlivé okvětní lístky zastupují kladné stránky a jiné záporné. Po dokončení činností jsme v diskuzi rozebírali jednotlivé názory.
Oceňuji nabídku modifikací ve využití nástroje. Zvolené téma je vhodné pro zamyšlení se, jakou důležitou roli má práce v životě člověka, což si někteří žáci v závěrečné diskusi sami uvědomili. A to považuji za velký přínos.
 

IKAP_Vv_461_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.