www.krestanka.cz
V 6. A jsme si pro úvodní hodinu MS WORD vybrali nástroj č. 47, ve kterém jsme demonstrovali, co vše WORD s textem dokážete provádět. Žáci si vyzkoušeli praktickou práci s editorem a naučili se používat jednotlivé nástroje editace.
 

IKAP_Informatika_47_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.