www.krestanka.cz
I při distanční výuce pokračujeme v projektu IKAP. Žáci 8. ročníku měli za úkol vypočítat rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě 10 °C a 30 °C.  Žákům jsem zaslala pracovní list, ve kterém si přečetli zadání příkladu, příklad vyřešili a zformulovali odpověď. Kontrola řešení proběhla při on-line výuce. Jednalo se o časově nenáročnou aktivitu, kterou žáci zvládli bez problémů. V případě potřeby byly možnosti řešení konzultovány telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí.

IKAP_Fyzika_285_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.