www.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

PROGRAM  -  zasedání on-line školské rady 25. 1. 2021
 
Z důvodu covidových opatření se konala schůzka rodičů on-line v aplikaci MS Teams dne 19. 1. 2021 od 16 hodin a schůzka školská rady 25. 1. 2021.
 
  • při on-line setkání s rodiči bylo stanovenou a dán souhlas zúčastněných zákonných zástupců, že bude školská rada pokračovat ve stejném složení i nadále tj. pan Josef Pykal za rodiče, Mgr. Marcela Došková za učitele a za zřizovatele farář P. Mgr. Drzegorz Bajon.
  • výpisy z vysvědčení – žáci je obdrží nejpozději 3. den po návratu do školy, hodnocení prospěchu bude zpřístupněno v Bakalářích 28. 1. 2021
  • žáci 1. a 2. roč. a ST výpisy dostanou 28. 1. 2021 ve škole
Pedagogická rada – 22. 1. od 12.30 hodin on-line
  • uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí školního roku 2020/2021
  • záznamy o schůzkách rodičů, pedagogické radě, uzavření klasifikace a docházky do ETK 
  • známky a hodnocení prospěchu musí všichni vyučující zadat do IS Bakaláři nejpozději do 27. 1. 2021
  • 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
  • 1. – 5. 2. 2021 – jarní prázdniny
 
Výchovná poradkyně
  • rodiče vycházejících žáků byli upozorněni na nahlášení konečných rozhodnutí oborů SŠ nejpozději do 25. 1. 2021; přihlášky včetně zápisových lístků budou žákům předány po jarních prázdninách i v případě, že by se pokračovalo dále v DV.
  • on-line schůzka pro rodiče vycházejících žáků se uskuteční přes platformu MS Teams 21. 1. 2021 od 16h; informace o upřesnění ohledně připojení naleznetev Bakalářích
 
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Zapisovatelka a členka_________________________________________________________                            
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 
V Jihlavě dne 25. 1. 2021
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.