www.krestanka.cz

Zápis školské rady č. 1 / 2022                                                                             V Jihlavě 3. 2. 2022 
 
První zasedání školské rady v roce 2022 bylo svoláno ředitelkou školy Mgr. Šárkou Glösslovou na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, § 167.
 
Program zasedání školské rady 
 1. Seznámení s vnitřními směrnicemi a legislativou
 2. Plán práce do června 2022
 3. Předpokládané personální změny ve školním roce 2021/2022
 4. Zápis do 1. třídy
 5. Závěr školního roku
 6. Zápis z jednání
1. Plán práce do června 2022
 • seznámení s novou legislativou (např. změny v doporučení pro žáka se SVP)
 • nákup materiálu, pomůcek, učebnic
 • opravy a výmalba
 • obnova vybavení tříd
 • projekty EU 
 • nákup technického vybavení (notebooky, tablety, měřicí technika…)
 • příprava a zadání objednávek na rekonstrukci nové odborné učebny, školní družiny a klubu
 • seznámení se způsobem zápisu do 1. třídy (písemná forma bez osobních údajů)
 • přijetí nových pedagogů a asistentů pedagoga
2. Předpokládané personální změny ve školním roce 2021/2022
 • seznámení s personálním obsazením (učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga)
 • přijetí nových pedagogů bude provedeno s ohledem na počet žáků a rozdělení tříd (dva první ročníky)
4. Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy se uskuteční 22. – 23. 4. 2022
 
5. Závěr školního roku
Závěr roku bude v rámci jednotlivých tříd, dle požadavků a možností třídních učitelek a učitelů.
 
6. Zápis z jednání
Zápis školské rady byl uzavřen a odsouhlasen všemi členy.
  
Podpisy:  
Předseda a člen za zákonné zástupce pan Petr Louša                                                                        
Místopředseda a člen za zřizovatele Mgr. Marie Pospíšilová                                                            
Zapisovatel a člen za pedagogický sbor Mgr. Petr Procházka                    
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.