www.krestanka.cz
V přírodopise v 6. ročníku byla, v rámci projektu Učíme se ze života pro život, realizována aktivita Viry. Pracovní list byl použit v rámci opakování již probrané látky. Nejprve byla látka zopakována ústně, dále žáci zhlédli video, které názorně zobrazovalo rozmnožování virů v cizích buňkách (konkrétně bakteriofág, který napadl bakterii). Poté již odpovídali na otázky v pracovním listě.
Na konci proběhlo sebehodnocení, vysvětlení nejasností a společná kontrola práce.
 

IKAP_Přírodopis_130_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.