www.krestanka.cz
S tímto nástrojem jsme pracovali opět v 8. ročníku v rámci distanční výuky. Jednalo se o časově nenáročnou aktivitu, kdy žáci pomocí URL adresy nebo QR kódu otevřeli výukovou aplikaci. Za úkol měli tentokrát popsat části oka (přiřadit správné názvy k jednotlivým špendlíkům). Výsledek (popsané oko) opět vyfotili a fotografii mi odeslali.

IKAP_Přírodopis_789_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.