www.krestanka.cz
V rámci projektu I-KAP I Učíme se ze života pro život, jsme v rámci kariérového poradenství využili, aktivizační nástroj č. 956 Moje představa o budoucím povolání.  Nástroj jsme realizovali s 8. a 9. ročníkem.
Materiál je zaměřen na pracovní podmínky spojené s výběrem povolání. Slouží k zamyšlení nad tím, co vše může ovlivňovat představy o výběru povolání nebo naopak, splňovat nároky a požadavky, co vše může být přijatelné pro danou volbu.
Ze sdělení žáků mohu vyhodnotit, že daný materiál byl pro ně zajímavý a mnozí si nedokázali představit, co vše může být rozhodující či na čem může záležet při výběru povolání. V rámci časového omezení se již žáci nevyjadřovali a nehledali další možnosti, které by mohly ovlivnit jejich výběr povolání, což by mohlo být zajímavé.

IKAP_Vv_956_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.