www.krestanka.cz
Pro žáky 7. třídy byla vybrána aktivita "Hrátky s grafy". Nejprve jsme si společně zopakovali, k čemu grafy slouží, kde se s nimi v běžném životě setkáváme. Poté žáci do pracovního listu sestrojili graf závislosti rychlosti tělesa na čase a s využitím údajů z grafu vypočítali dráhu tělesa.
Hodina fyziky byla ukončena zhodnocením a kontrolou vlastní práce.
 

IKAP_Fyzika_156_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.