www.krestanka.cz
V rámci projektu I-KAP Učíme se ze života pro život, jsme se žáky 6. ročníku, realizovali aktivizační nástroj č. 463, Čím bych mohla, mohl být. V rámci výtvarné výchovy jsme rozvíjeli oblast kariérového poradenství.  Společně jsme využili všech nabízených možností nástroje pro splnění daného tématu. 
V první části realizace jsme se zaměřili na motivaci.
Motivační spot budí u některých jedinců rozpaky, úplně nepochopili, oč jde, někteří měli problém s přesnou identifikací povolání (umělec, malíř, galerista...)?
V další části jsme využili aktivizační metody.
Vlastní plnění požadovaného úkolu děti bavilo, ocenila bych, že byly spolupracující, inovativní a opravdu se snažily vymyslet povolání či pracovní zařazení svým spolužákům zodpovědně.
Neubránili jsme se ale také rádoby vtipným povoláním. Zde jsme museli s žáky prodiskutovat danou situaci. Navrhovaný čas realizace neodpovídá skutečnosti, neb reflexe jednotlivých žáků vyžaduje větší časový prostor a z mého hlediska je důležité podporovat komunikační a vyjadřovací schopnosti jednotlivců.
 

IKAP_Vv_463_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.