www.krestanka.cz
Tento nástroj byl použit i ve druhé ze šestých tříd – 6. A. Žáci si s úkoly poradili podobně jako ve třídě 6. B. Byli ale aktivnější a fotografie, jak doma pracují, zaslala téměř celá třída. Všichni měli také možnost konzultace, pokud by si s něčím nevěděli rady. Nejproblematičtější byla opět tabulka, ve které měli tvořit správné trojice: přírodní krajina – živočich – rostlina. Někdo úkol ani nepochopil, ale po dodatečném vysvětlení nakonec všichni zvládli práci dobře.

IKAP_Přírodopis_2042_A_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.