www.krestanka.cz
V přírodopise ve třídě 6. A, jsme použili nástroj, který rozvíjí čtenářskou gramotnost. Zaměřili jsme se na opakování informací o buňce. Jako motivaci si žáci vytvořili vlastní nativní preparát svého vlasu a ve dvojicích ho pozorovali pod mikroskopem. Poté si, opět ve dvojicích, přečetli text obsahující již známé nebo i nové informace o buňkách. Dále společně vyplnili pracovní list s využitím metody I.N.S.E.R.T., kdy do příslušných tabulek vypisovali informace z textu a dělili je podle toho, zda je to pro ně nová informace, známá informace, informace, která je v rozporu s tím, co si myslí nebo informace, o které se chtějí něco dalšího dozvědět.
Hodina byla ukončena společnou diskusí nad novými poznatky.
 

IKAP_Přírodopis_637_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.