www.krestanka.cz
V sedmé třídě jsme pokračovali v pořadí již třetím nástrojem na zlepšování kybernetické bezpečnosti. Žáci se opět vrátili k problému netholismu  a společně jsme pomocí výukových videí a e-learningových kurzů na edukačních stránkách kraje pro bezpečný internet testovali míru závislosti na internetu či počítačových hrách.

IKAP_Informatika_2020_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.