www.krestanka.cz

V rámci projektu I-KAP Učíme se ze života pro život, jsme realizovali aktivizační nástroj č. 916 Záhadná povolání v 6. ročníku ZŠ. Typ nástroje odpovídal zvolenému ročníku a byl realizován v rámci kariérového poradenství.
 
Úvodem hodiny jsme si s žáky popovídali o tom, co je to povolání, jaká zajímavá povolání znají či naopak, zda mohou uvést i taká, která již zanikla. Zda ví, co je jejich náplní, co vše obnáší jednotlivým povoláním se živit.
Poté jsme přistoupili ke společnému plnění pracovního listu. Odhalování zvláštních typů povolání bylo zábavné, žáci ve většině případů byli velmi překvapeni názvem a náplní daného povolání. Některá slova jim však činila velké obtíže, bez nápovědy vyučujícího by zřejmě některá povolání nerozluštili. Myslím si, že tento nástroj vhodným způsobem rozšířil povědomí žáků o možné cestě dalšího vzdělávání či naopak, utvrdil je v tom, že některá povolání nejsou nic pro ně.
Oceňuji na tomto nástroji prolnutí do mezipředmětových vztahů, především práce s textem a jeho porozumění. 
 

IKAP_Vv_916_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.