www.krestanka.cz

Výsledky voleb do Školské rady Křesťanské základní školy Jihlava
na období 2022 – 2024

Přípravný výbor sečetl hlasy a potvrdil svými podpisy regulérnost a výsledky tajných voleb do školské rady Křesťanské základní školy Jihlava. V průběhu přípravy a samotných voleb se nevyskytly žádné skutečnosti, které by narušily jejich průběh.

 Tajnými volbami byli dne 9. 11. 2021 zvoleni:

za zákonné zástupce Petr Louša
za pedagogický sbor Mgr. Petr Procházka
za zřizovatele Mgr. Marie Pospíšilová

 
V Jihlavě 12. 11. 2021                                                                                                                za přípravný výbor Mgr. Marcela Došková

Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.