www.krestanka.cz
Nástroj jsme využili v 7. třídě pro opakování učiva o obojživelnících před následným písemným opakováním. Důležitým zdrojem informací pro vypracování pracovního listu byla, mimo již nabytých znalostí, prezentace, při které již žáci mohli doplňovat pracovní list. Následovala společná kontrola a s ní spojené upevnění znalostí o obojživelnících.
 

IKAP_Přírodopis_1463_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.