www.krestanka.cz
V rámci projektu I-KAP I Učíme se ze života, pro život jsme pro oblast kariérového poradenství využili aktivizační nástroj č. 236 Nezaměstnanost – křížovka (15. 1. 2020) a v následující hodině (21. 1. 2020) Nezaměstnanost – spojování pojmů.  
Kladně hodnotím vybrané pojmy do křížovky. Někteří žáci měli problém s interpretací, neorientovali se v přesných názvech institucí či v konkrétních pojmenováních např. základní právní předpis pro pracovní právo = Zákoník práce. Bylo nutné si některé pojmy vysvětlit na praktických příkladech.
I v další tematicky identické hodině si žáci upevnili jednotlivé pojmy týkající se různých druhů nezaměstnanosti a obeznámili se s jejich obsahem. Žáci pracovali se zaujetím a dle jejich sdělení, si rozšířili povědomí v oblasti sociálně i pracovně právních věcí.
 

IKAP_Vv_236_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.