www.krestanka.cz
V rámci projektu I-KAP I Učíme se ze života, pro život jsme pro oblast kariérového poradenství využili s žáky osmého ročníku aktivizační nástroj č. 322 Pojmy zaměstnanosti – spojovačka (13. 2. 2020).
Pracovní list k tomuto nástroji byl zpracován formou pro skupinovou práci – přiřazovací karty s jednotlivými pojmy a jejich vysvětlením. Žáci kromě osvojování nových informací také rozvíjeli čtenářskou gramotnost.
Byla jsem mile překvapena zájmem žáků o tuto oblast. Sami zhodnotili, že výše uvedené pojmy jsou praktickou záležitostí a využitelné v reálném životě. Jedná se o jeden z velmi dobře zpracovaných nástrojů.
 

IKAP_Vv_322_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.