www.krestanka.cz
Ve třídě 7. A jsme si díky projektu IKAP s žáky vyzkoušeli základy blokového programování. Žáci se pomocí interaktivní hry učili skládat jednotlivé příkazy po sobě tak, aby jejich robot došel ze startu do cíle. Hra rozvíjela prostorovou představivost stejně jako logické myšlení a žáky velice naplňovala.
 

IKAP_Informatika_1431_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.