www.krestanka.cz
Tento nástroj jsme využili při práci v rámci distanční výuky. Žáci 8. ročníku měli za úkol zjistit ze zadaného textu informace o endokrinních žlázách. Zaslala jsem jim text a pracovní list, který po prostudování informací vyplňovali. Při práci byla rozvíjena čtenářská gramotnost. Případné problémy byly konzultovány prostřednictvím e-mailu.

IKAP_Přírodopis_1379_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.