www.krestanka.cz
V hodině přírodopisu v 8. ročníku jsme použili nástroj, ve kterém jsme propojili vztahy mezi předměty chemie, přírodopis a matematika. Nástroj se týkal matematické gramotnosti mimo výuku matematiky. Tato aktivita byla použita pouze jako zpestření výuky. Žáci měli za úkol pomocí značek chemických prvků vytvářet slova a snažit se, aby tato slova měla souvislost s právě probíranou látkou v přírodopise. Dále měli sečíst protonová čísla použitých prvků. Na konci aktivity jsme porovnávali, kdo sestavil nejkratší a nejdelší slovo a kdo slovo s nevyšším a s nejnižším součtem protonových čísel. Aktivita žáky zaujala, soutěžili jsme i v tom, kdo sestaví slov nejvíce.
 

IKAP_Přírodopis_328_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.