www.krestanka.cz
V rámci projektu Učíme se ze života pro život, jsme využili aktivizačního nástroje č. 461 – Práce, povolání – motivační činnost.
Nástroj byl realizován v 6. A, kdy jsme si v rámci řízeného rozhovoru se žáky objasnili pojmy práce a povolání. Společně jsme diskutovali o tom, jakou roli hraje práce v životě člověka, jaká jsou její pozitiva a negativa.
Po skončení teoretické části, jsme využili přílohy k individuálnímu zpracování svých pocitů (zeleně – kladné a přínosné věci; červeně – negativní a omezující parametry), které se jim vybaví v souvislosti s pojmy práce či povolání.
Žáci pracovali svědomitě, úkol je zaujal, velmi pozitivně hodnotím jejich reflexi, kdy se chtěli podělit o své názory s ostatními a své názory si obhájit. Časová dotace určena tomuto nástroji neodpovídala, potřebovali jsme daleko více času. S výsledky tohoto nástroje se dái do budoucna pracovat.
 

IKAP_Vv_461_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.