www.krestanka.cz

Principy bezpečného školního prostředí

 Pravidla vstupu a pohybu ve škole:
  • vstup do školy je povolen pouze osobám, které se nahlásí jménem a uvedou osobu, za kterou přichází
  • ve škole je stanoven dozor na všech patrech školy
  • žáci ani vyučující nesmí vpouštět do školy osoby, které se nenahlásily vedení školy
  • bezpečnostní dveře, resp. jejich zaklapnutí, jsou kontrolovány všemi příchozími i odchozími zaměstnanci školy
  • jakákoliv návštěva se pohybuje po škole pouze s doprovodem
  • výjimku tvoří rodiče, kteří přicházejí za vyučující, která ví o jejich přítomnosti
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.