www.krestanka.cz
Tuto jednoduchou aktivitu realizovali žáci 8. ročníku doma. Pro přihlášení do výukové aplikace použili URL adresu, případně QR kód, které jsem jim zaslala spolu s instrukcemi, jak postupovat. Nástroj byl použit v rámci opakování lidských smyslů. Žáci měli za úkol přiřadit správné názvy částí lidského ucha. Po dokončení úkolu obrazovku s popsanými částmi ucha vyfotili a fotografii mi odeslali na kontrolu a vyhodnocení.

IKAP_Přírodopis_791_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.