www.krestanka.cz
Ve třídě ST VII jsme v hodině přírodopisu použili nástroj, který se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti mimo výuku českého jazyka. Zároveň byly uplatněny i mezipředmětové vztahy a to s pracovní výchovou. Žáci měli za úkol vystřihnout a nalepit obrázky stromů, jejich listů a plodů do pracovního listu a to ke správnému popisu stromu. Poté museli strom i správně pojmenovat.
Žáci si s úkolem poradili dobře, bez problémů všichni pojmenovali jehličnatý strom, uplatnili tak znalosti z právě probírané látky. K pojmenování listnatých stromů jim pomohly hlavně dané obrázky, kdy lípu poznali podle listu a dub podle plodu.

IKAP_Přírodopis_846_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.