www.krestanka.cz
Ve fyzice 7. ročníku pokračujeme při distanční výuce v projektu IKAP. Tentokrát jsem pro žáky vybrala aktivitu „Měsíční fáze“, která byla rozdělena na dvě části, a to prezentaci a pracovní list k závěrečnému opakování znalostí o měsíčních fázích. Na základě získaných informací z prezentace žáci zpracovali pracovní list, ve kterém měli zaznamenávat souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi s uvedenými tvrzeními. Žáci tento úkol zvládli perfektně, při jeho plnění pořídili fotografie, které mi poté zaslali e-mailem.
 

IKAP_Fyzika_828_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.