www.krestanka.cz
Nástroj byl použit v rámci distanční výuky pro osvojení poznatků o základech genetiky. Žáci si spustili prezentaci, ve které měli možnost seznámit se s danou problematikou, prezentace byla doplněna i o vhodné obrázky, které napomohly k pochopení celé problematiky. Poslední tři snímky obsahovaly úkoly k procvičení učiva.

IKAP_Přírodopis_909_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.