www.krestanka.cz
V 6. ročníku jsme použili aktivitu, která nám posloužila k procvičení hmotnosti. Žáci pracovali samostatně při plnění úkolů v pracovním listě. Převáděli jednotky, sčítali hmotnosti, seznámili se s rovnoramennými vahami. Po vypracování jednotlivých částí tohoto materiálu vždy následovala společná kontrola a vysvětlení případných nejasností.
 

IKAP_Fyzika_191_B_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.