www.krestanka.cz
Nástroj byl použit v hodině přírodopisu v 7. ročníku v rámci opakování učiva o sovách a dravcích. Žáci pracovali ve skupinách a vyplňovali pracovní list podle informací z textu. Mimo jiné využívali i svých již získaných znalostí o daném tématu. Po dokončení proběhla společná vzájemná kontrola a vyhodnocení. Díky realizaci tohoto nástroje si žáci rozšířili své znalosti a do práce se v rámci skupin aktivně a se zájmem zapojovali.

IKAP_Přírodopis_1167_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.