www.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

PROGRAM  -  zasedání školské rady 23. 9. 2021
 
Na zasedání 23. 9. 2021 byla projednána činnost Školské rady, které je se souhlasem zákonných zástupců a pedagogické rady ze dne 25. 1. 2021 prodlouženo působení všech členů do 31. 12. 2021. Z důvodu covidových opatření se první schůzka rodičů konala on-line v aplikaci MS Teams dne 19. 1. 2021 od 16 hodin a schůzka školská rady 25. 1. 2021. 
  • členové dne 23. 9. 2021 stanovili, že volba do nové Školské rady KZŠ Jihlava proběhne v listopadu 2021 a hlasováním v rámci rodičovské schůzky určí nové členy na nové volební období 2022 - 2024
  • současná školská rada bude pokračovat ve složení zástupce rodičů, zástupce pedagogů, vedení školy, a to do prosince 2021
  • v současné době není zastoupen člen za zřizovatele, neboť farář P. Mgr. Drzegorz Bajon byl odvolán ke službě do jiného místa v republice
Vzhledem k situaci byli všichni seznámeni s aktuálním stavem a zajištěním doporučených hygienických doporučení MŠMT a KHS Jihlava. Škola dodržuje všechna opatření.
Všechny školní dokumenty byly předneseny pedagogické radě, která se usnesla, že jsou v souladu s platnou legislativou a budou se jimi řídit.
Všichni rodiče dostali na začátku školního roku přehled všech změn a novinek ve výuce. Žáci dostali na výběr aktivity v zájmových kroužcích.
Všichni žáci KZŠ Jihlava mají zajištěné obědy, které byly dlouhodobě řešeny. Nové vedení Střední školy sociální Jihlava bylo vstřícné k našim požadavkům, proto mohli být všichni žáci ke stravování přijati. 
Školská rada podpořila ředitelku školy, aby dne 27. 9. 2021 vyhlásila ředitelské volno, neboť vyučující a žáci překročili únosnou hranici virového onemocnění (cca 30% vyučujících a žáků), která neumožňuje běžnou výuku v homogenních skupinách.
 
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Zapisovatelka a členka_________________________________________________________                         
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 
V Jihlavě dne 23. 9. 2021
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.