www.krestanka.cz
V hodině přírodopisu v 6. třídě jsme použili nástroj, který rozvíjí ICT kompetence mimo předmět informatika. Žáci měli za úkol vyplnit pracovní list, konkrétně informace k zástupcům hmyzu s proměnou nedokonalou. Pro práci jsme využili počítačovou učebnu a žáci samostatně vyhledávali pro ně zatím neznámé pojmy související s daným tématem. Pro některé byla práce velmi obtížná a zjistili, že vyhledávání odborných pojmů na internetu není úplně jednoduché. V očekávané době realizace tak úkol nestihli.
 

IKAP_Přírodopis_750_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.