www.krestanka.cz
V 6. A jsme se rozhodli použít nástroj k počítačovým zkratkám. Úvodním úkolem jsme seznámili děti s programem MS WORD, a díky němu se naučily základní úpravu textu. Tu si následně vyzkoušely samostatně i ve dvojicích. V závěru jsme probrali počítačové zkratky. Žáci se díky pracovnímu listu naučili několik nových zkratek, které mohou používat při běžné práci.
 

IKAP_Informatika_42_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.