www.krestanka.cz
V 8. A jsme pokračovali v testování anglických slovíček, která jsou spojená s ICT problematikou. V nástroji č. 564 jsme si mohli vyzkoušet přiřazování anglických pojmů k jejich českým ekvivalentům. Po úvodním společném studiu a vysvětlení jednotlivých pojmů, si žáci samostatně zkoušeli několik testů s velice dobrými výsledky.
 

IKAP_Informatika_564_2018_19

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2024 www.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.